Ogłoszenia duszpasterskieNAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 04 czerwca 2023

 1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość
  i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej.
 2. W najbliższy czwartek, 8 czerwca, będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościołów na ulice naszych miast i drogi naszych wiosek. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa
  o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Panu Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.

 3. Spotkania grup:
  - Środa - godzina 15.00 CHÓREK BOŻE NUTKI. Zapraszamy chętnych do śpiewu.
  - Zbiórka ministrantów w sobotę 03.06.2023 o godzinie 18.00.
 4. W Boże Ciało Msze Święte o godz. 7.00, 9.00 i 11.00, a potem procesja po naszej miejscowości. Zapraszamy do udziału w tym świadectwie wiary. Prosimy dzieci do sypania kwiatów, chłopców do dzwonienia, osoby do niesienia feretronów, naszych strażaków do niesienia baldachimu i zabezpieczenie trasy procesji. Zapraszamy także zespół ZBYRCOK. Nie ma Mszy Świętej o godzinie 16.00 w kościele.
 5. Na Polanach procesja Bożego Ciała o godzinie 16.00 procesję poprowadzi ks Józef KAPCIA emerytowany proboszcz z Rabki p Zdrój.
 6. W oktawie Bożego Ciała procesja codziennie o godzinie 17.30 ze śpiewem Litanii do Serca Pana Jezusa, a potem Msza Święta.
 7. Pragniemy poinformować, że ołtarza na Boże Ciało 8 czerwca, będą w następujących miejscach:

  Ołtarz I u Pani JURCZAK DANUTA - przygotowuje rola HUTA, FRYDLE;

  Ołtarz II Przy Figurce Serca Pana Jezusa przygotowuje rola SALOWA GÓRNA;

  Ołtarz III Państwa MORAWSKICH przygotowuje rola SALOWA DOLNA;

  Ołtarz IV u Pani ŚWIERKOSZ MARII - przygotowuje rola STASIKOWA.
 8. Ofiarę na kwiaty i sprzątanie kościoła składają mieszkańcy roli MĘDRALOWA, OLSZÓWKOWA.