Sakramenty

w Parafii Matki Bożej Pocieszenia

kliknij aby przejść do wybranego sakramentu

 • Chrzest
  We wszystkie niedziele miesiąca na Mszy Św. o godz. 1200. Rodzice powinni zapisać dziecko w Kancelarii parafialnej. Chrzest zgłaszamy w kancelarii 2 tygodnie wcześniej.

  NALEŻY PRZYNIEŚĆ:
  1. wyciąg aktu urodzenia z U.S.C.
  2. świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  3. jeśli rodzice dziecka są z innej parafii, a pragną chrztu w naszym kościele proszeni są o przyniesienie zezwolenia od ks. proboszcza ze swojej parafii
  4. zaświadczenie z parafii zamieszkania dla rodziców chrzestnych że mogą być chrzestnymi

  Na rodziców Chrzestnych należy wybrać tych, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i w swoim środowisku są dobrymi apostołami Chrystusa (katolikami praktykującymi)

  Warunki otrzymania dokumentu by zostać chrzestnym dziecka: Drodzy Rodzice Chrzestni:
  Przyjmujecie na siebie obowiązek pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom dziecka, a w razie potrzeby zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, prowadził życie chrześcijańskie, odpowiadające przyjętemu sakramentowi chrztu i wiernie wypełniał złączone z nim zadania.
  Wyżej wymienieni Rodzice Chrzestni powinni być:
  osobami wierzącymi, praktykującymi i odpowiedzialnymi, powinni mieć ukończone szesnaście lat i powinni przyjąć sakrament bierzmowania, powinni wypełniać funkcję rodzica chrzestnego, zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 874, par.1.

  Drodzy Rodzice Chrzestni!
  Podając do chrztu świętego dziecko, rodzicie je do życia Bożego. Przyjmujecie obowiązek dawania dziecku - chrześniakowi przykładu życia religijnego, oraz troski o jego wykształcenie i wychowanie katolickie. Dowodem Waszej dojrzałości religijnej jest spowiedź i Komunia Św. w intencji dziecka - chrześniaka, oraz metryka ślubu, lub świadectwo z katechizacji, lub indeks uczestniczenia, czy ukończenia katechizacji.
 • Bierzmowanie
  Od października
  • Klasy I i II gimnazjalne spotkania raz w miesiącu przez cały rok szkolny.
  • Klasy III spotkania co tydzień do kwietnia (oprócz grudnia, ferii zimowych i letnich).
  • Zajęcia prowadzone w salce katechetycznej.
 • Spowiedź święta
  • W czasie każdej Mszy Św. w tygodniu i w niedzielę
 • Sakrament chorych
  • W każdy I piątek miesiąca od godz. 900
  • Na każde wezwanie do chorego
 • Sakrament małżeństwa
  Kandydaci do przyjęcia Sakramentu powinni zgłosić się do Kancelarii 3 miesiące przed uroczystą chwilą w ich życiu. Ponieważ w Parafii Matki Bożej Pocieszenia jest wiele ślubów dlatego należy wcześniej ustalić datę ślubu.
  Należy dostarczyć:
  1. metrykę chrztu św., z adnotacją o bierzmowaniu
  2. świadectwo z ostatniego roku katechizacji (plus indeks z katechizacji)
  3. dowód osobisty
  4. dokumenty konkordatowe z U.S.C. (3 sztuki, ważne są trzy miesiące od wydania w urzędzie państwowym, w tym czasie musi odbyć się ślub)
  5. ukończony kurs przed małżeński
  6. jeśli narzeczeni są z innej parafii, muszą dostarczyć zezwolenie od proboszcza (Pani Młodej lub Pana Młodego) swojej parafii (tam gdzie są zameldowani) na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa, w naszej parafii lub dostarczają LICENCJĘ ze swojej parafii przynajmniej 2 tygodnie przed ślubem
 • Pogrzeb chrześcijański
  Należy przynieść dokumenty:
  1. zgłosić w kancelarii parafialnej fakt śmierci bliskiej osoby
  2. świadectwo zgonu oraz akt zgonu z U.S.C.
  3. zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami
  4. wcześniej uzgodnić dzień i godzinę pogrzebu z Zarządem cmentarza