Witaj na stronie Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie.


Data publikacji: 2011-06-26
-------------------------------------------------

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek - po Mszy św. wieczornej;
wtorek - po Mszy św. wieczornej;
środa - rano od godz. 7.30 do 8.00;
czwartek - po Mszy św. wieczornej;
piątek - rano od godz. 7.30 do 8.00 i po Mszy św. wieczornej;
sobota - rano od godz. 7.30 do 8.00 i po Mszy św. wieczornej;

-------------------------------------------------
KALENDARZ LITURGICZNY:

PAŹDZIERNIK 2014 R.
1 X
ŚRODA. WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA.
Czytania z dnia:
Job 9, 1-12. 14-16; Ps 88 (87), 10bc-11. 12-13. 14-15 (R.: 3a); Flp 3, 8-9; Łk 9, 57-62;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 66, 10-14c ; Ps 131 (130), 1. 2-3; por. Mt 11, 25; Mt 18, 1-4;

2 X
CZWARTEK. WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW.
Wj 23, 20-23; Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11); Ps 103 (102), 21; Mt 18, 1-5. 10;

3 X
PIĄTEK. DZIEŃ POWSZEDNI.
Job 38, 1. 12-21; 40,3-5; Ps 139 (138), 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab (R.: por. 24b); Ps 95 (94), 8ab; Łk 10, 13-16;

4 X
SOBOTA. WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU.
Czytania z dnia:
Job 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 (R.: por. 135a); Por. Mt 11, 25; Łk 10, 17-24;
albo czytania ze wspomnienia:
Job 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 (R.: por. 135a); Por. Mt 11, 25; Łk 10, 17-24;

5 X
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 5, 1-7; Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: Iż 5, 7a); Flp 4, 6-9; J 15, 16; Mt 21, 33-43;

6 X
PONIEDZIAŁEK. DZIEŃ POWSZEDNI ALBO WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA, PREZBITERA.
Gal 1, 6-12; Ps 111 (110),1-2. 7-8. 9 i 10c (R.: 5b); J 13, 34; Łk 10, 25-37;

7 X
WTOREK. WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ.
Czytania z dnia:
Ga 1, 13-24; Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 24b); Łk 11, 28; Łk 10, 38-42;
albo czytania ze wspomnienia:
Dz 1, 12-14; Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 1, 28; Łk 1, 26-38;

8 X
ŚRODA. DZIEŃ POWSZEDNI.
Ga 2, 1-2. 7-14; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); Rz 8, 15; Łk 11, 1-4;

9 X
CZWARTEK. WSPOMNIENIE BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA, BISKUPA.
Czytania z dnia:
Ga 3, 1-5; Łk l, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75 (R.: por. 68); por. Dz 16, 14b; Łk 11, 5-13;
albo czytania ze wspomnienia:
Syr 39. 1-3. 4c-11; Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2); Mt 25, 23; Mt 25, 14-30;

10 X
PIĄTEK. DZIEŃ POWSZEDNI ALBO WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW DIONIZEGO, BISKUPA, I TOWARZYSZY, ALBO ŚW. JANA LEONARDIEGO, PREZBITERA, ALBO BŁ. MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ, DZIEWICY.
Ga 3, 7-14; Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5b); J 12, 31b-32; Łk 11, 15-26;

11 X
SOBOTA. DZIEŃ POWSZEDNI.
Ga 3, 22-29; Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a); Łk 11, 28; Łk 11, 27-28;

12 X
DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 25, 6-10a; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: 6cd); Flp 4, 12-14. 19-20; por. Ef 1, 17-18; Mt 22, 1-14 (krótsza: Mt 22, 1-10)

13 X
PONIEDZIAŁEK. WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA.
Czytania z dnia:
Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1; Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-7 (R.: por. 2a); Ps 95 (94), 8; Łk 11, 29-32;
albo czytania ze wspomnienia:
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Iz 61, l-3a. 6a. 8b-9.; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); 2 Kor 4, 7-15; J 15, 9b. 5b; J 15, 1-8;

14 X
WTOREK. DZIEŃ POWSZEDNI ALBO WSPOMNIENIE ŚW. KALIKSTA I, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA, ALBO ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE, DZIEWICY.
Ga 5, 1-6; Ps 119 (118), 41 i 43. 44-45. 47-48 (R.: 41a); Hbr 4, 12; Łk 11, 37-41;

15 X
ŚRODA. WSPOMNIENIE ŚW. TERESY Z ÁVILA, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA.
Czytania z dnia:
Ga 5, 18-25; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12); J 10, 27; Łk 11, 42-46;
albo czytania ze wspomnienia:
Rz 8, 22-27; Ps 19(18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68); J 15, 9B. 5B; J 15, 1-8;

16 X
CZWARTEK. WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ.
Czytania z dnia:
Ef 1, 1-10; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: 2a); J 14, 6; Łk 11, 47-54;
albo czytania ze wspomnienia:
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 13 17-18 (R.: por. 1a); 1 Tm 5, 3-10; Mt 5, 6; Mk 3, 31-35;

17 X
PIĄTEK. WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA.
Czytania z dnia:
Ef 1, 11-14; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 12-13 (R.: por. 12); Ps 32 (31), 22; Łk 12, 1-7;
albo czytania ze wspomnienia:
Flp 3, 17 – 4, 1; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); Jk 1, 12; J 12, 24-26;

18 X
SOBOTA. ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY.
W kościołach, w których obchodzi się uroczystość św. Łukasza, pierwsze czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach.
2 Tm 4, 9-17a; Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12); J 15, 16; Łk 10, 1-9;

19 X
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 45, 1. 4-6; Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3); 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 21; Mt 22, 15-21;

20 X
PONIEDZIAŁEK. WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO.
Czytania z dnia:
Ef 2, 1-10; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 3cd); Mt 5, 3; Łk 12, 13-21;
albo czytania ze wspomnienia:
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Syr 3, 30 – 4, 10; Ps 112 (111), 1 i 4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9); Jk 2, 14-17; J 13, 34; Łk 6, 27-38;

21 X
WTOREK. WSPOMNIENIE BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ, BISKUPA.
Czytania z dnia:
Ef 2, 12-22; Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 9); Łk 21, 36; Łk 12, 35-38;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Tes 2, 2b-8; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3); J 10, 14; J 10, 11-16;

22 X
ŚRODA. WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA.
Czytania z dnia:
Ef 3, 2-12; Iz 12, 2. 3-4b. 4cd--5 (R.: por. 3); Mt 24, 42a. 44; Łk 12, 39-48;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 52,7-10; Ps 96,1-2.3 i 7,8a i 10; Ef 4,1-7.11-13; J 10,14; J 21,15-17;

23 X
CZWARTEK. DZIEŃ POWSZEDNI ALBO WSPOMNIENIE ŚW. JANA KAPISTRANA, PREZBITERA.
Ef 3, 14-21; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b); Łk 12, 49; Łk 12, 49-53;

24 X
PIĄTEK. DZIEŃ POWSZEDNI ALBO WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO MARII CLARETA, BISKUPA.
Ef 4, 1-6; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); Por. Mt 11, 25; Łk 12, 54-59;

25 X
SOBOTA. DZIEŃ POWSZEDNI.
Ef 4, 7-16; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); Ez 33, 11; Łk 13, 1-9;

26 X
TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA. UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO.
Wj 22, 20-26; Ps 18 (17), 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab (R.: 2); 1 Tes 1, 5c-10; J 14, 23; Mt 22, 34-40;

27 X
PONIEDZIAŁEK. DZIEŃ POWSZEDNI.
Ef 4, 32-5, 8; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ef 5, 1); J 17, 17ba; Łk 13, 10-17;

28 X
WTOREK. ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA.
W diecezji siedleckiej i w kościołach, w których obchodzi się uroczystość, pierwsze czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach poza Okresem Wielkanocnym.
Ef 2, 19-22; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Łk 6, 12-19;

29 X
ŚRODA. DZIEŃ POWSZEDNI.
Ef 6, 1-9; Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 13cd-14 (R.: 13c); 2 Tes 2, 14; Łk 13, 22-30;

30 X
CZWARTEK. DZIEŃ POWSZEDNI.
Ef 6, 10-20; Ps 144 (143), la i 2abc. 9-10; Łk 19, 38; Łk 13, 31-35;

31 X
PIĄTEK. DZIEŃ POWSZEDNI.
Flp 1, 1-11; Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 2a); J 10, 27; Łk 14, 1-6;


-------------------------------------------------
Święta nakazane
Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada na wszystkich wierzących obowiązek uczestniczenia w najważniejsze uroczystości liturgiczne w ciągu roku we Mszy świętej. Do tzw. świąt nakazanych należą:
wszystkie niedziele w ciągu roku

1 stycznia - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

6 stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego

czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia - uroczystość Narodzenia Pańskiego


Lista ta obowiązuje od 30 listopada 2003 r. - zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Na terenie Polski zniesiony został obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej w trzy kolejne uroczystości:
19 marca - uroczystość świętego Józefa

29 czerwca - uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w święta nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Od 30 listopada 2003 r. przeniesiona została także uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego z czwartku VI tygodnia Okresu Wielkanocnego na VII Niedzielę Wielkanocną - tak, aby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć we Mszy św. w tym dniu.

Dni pokuty
W roku liturgicznym istnieją również dni pokuty. W Kościele powszechnym są nimi wszystkie piątki oraz okres Wielkiego Postu. W piątki osoby powyżej 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość (patrz KPK, kanon 1251). Ponadto w Środę Popielcową i Wielki Piątek Męki Pańskiej, oprócz wstrzemięźliwości, osoby pomiędzy 18. a 60. rokiem życia obowiązuje także post ilościowy.

Ranga obchodów liturgicznych
Każdy dzień jest uświęcony przez liturgiczne czynności ludu Bożego, zwłaszcza przez Mszę świętą i Liturgię Godzin. W pierwszym dniu tygodnia, który nazywa się dniem Pańskim, czyli niedzielą, Kościół obchodzi misterium paschalne zgodnie z tradycją apostolską wywodzącą się od samego dnia Zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego niedzielę uważa się za pierwotny dzień świąteczny.
W ciągu roku liturgicznego Kościół z szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej Maryi i przedstawia pobożności wiernych wspomnienia męczenników oraz innych świętych. Obchody liturgiczne zależnie od znaczenia, jakie się im przypisuje, dzielą się na: uroczystości, święta i wspomnienia.
Uroczystości zalicza się do dni głównych, a ich obchód rozpoczyna się wieczorem w dniu poprzednim od I Nieszporów. Obchód największych uroczystości: Zmartwychwstania i Narodzenia Pańskiego trwa przez osiem dni (oktawę).
Święta obchodzi się w granicach dnia naturalnego, nie mają zatem I Nieszporów.
Wspomnienia dzielą się na obowiązkowe i dowolne. Wspomnienia dowolne można obchodzić; można jednakże je również pominąć. Ponadto w soboty Okresu Zwykłego, w które nie wypada żaden wyższy rangą obchód, można obchodzić wspomnienie dowolne Najśw. Maryi Panny.

Często zdarza się, że w jednym dniu przypada kilka obchodów liturgicznych. Niektóre z nich mogą obowiązywać jedynie na określonym terytorium (np. państwa, prowincji, metropolii, diecezji, miasta) lub w danej społeczności (w szczególności zakonu, stowarzyszenia życia apostolskiego czy instytutu życia konsekrowanego). Może być również tak, że w dniu, w którym powinno obchodzić się jakieś wspomnienie, przypada ruchome święto bądź uroczystość. W takich przypadkach o tym, który z tych obchodów jest celebrowany, decyduje Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych.

Rozkład obchodów w roku liturgicznym reguluje kalendarz. Kalendarz ogólny jest ustanowiony na użytek całego obrządku rzymskiego, kalendarze własne dotyczą Kościoła miejscowego lub rodziny zakonnej. Bardzo wielu obchodów, które przeżywamy w Polsce, nie spotkamy uczestnicząc w liturgii w innym kraju (w szczególności dotyczy to np. obchodów związanych z patronami Polski, polskich diecezji i miast).
Przepisy dotyczące obchodów liturgicznych, ich rangi, sposobu ich ustalania oraz kalendarza liturgicznego zawarte są w "Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza".
Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-04