Witaj na stronie Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie.


Data publikacji: 2011-06-26
-------------------------------------------------

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek - po Mszy św. wieczornej;
wtorek - po Mszy św. wieczornej;
środa - rano od godz. 7.30 do 8.00;
czwartek - po Mszy św. wieczornej;
piątek - rano od godz. 7.30 do 8.00 i po Mszy św. wieczornej;
sobota - rano od godz. 7.30 do 8.00 i po Mszy św. wieczornej;

-------------------------------------------------
REKOLEKCJE ADWENTOWE W PARAFII MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W JUSZCZYNIE M14-17 XII 2014

NIEDZIELA 14. XII. 2014

7.00, 9.00, 11.30, 16.00 - Msza Święta z nauką ogólną;
10.15 - Polany - Msza Święta z nauką ogólną;

PONIEDZIAŁEK 15.XII. 2014

06.45 - Roraty z nauką ogólną;
08.00 - Msza Święta z nauką ogólną;
10.00 - POLANY - Msza Święta z nauką ogólną;
17.00 - Msza Święta z nauką ogólną;

WTOREK 16.XII.2014

06.45 - Roraty z nauką ogólną;
08.00 - Msza Święta z nauką ogólną;
10.00 - POLANY - Msza Święta z nauką ogólną;
17.00 - Msza Święta z nauką ogólną;

ŚRODA 17.XII.2014

06.45 - Roraty z nauką ogólną;
08.00 - Msza Święta z nauką ogólną;
17.00 - Msza Święta i zakończenie rekolekcji;

SPOWIEDŹ: 09.00 - 10.30;
11.00 - 12.00;
14.00 - 15.00;
16.00 - 17.30;

CZWARTEK 18.XII.2014;

OD GODZ. 09.00 - odwiedzimy chorych;
--------------------------------------------------
KALENDARZ LITURGICZNY;

GRUDZIEŃ 2014 R.

15 XII
PONIEDZIAŁEK. DZIEŃ POWSZEDNI.
Lb 24, 2-7. 15-17a; Ps 25 (24), 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 (R.: 4b); Ps 85 (84), 8; Mt 21, 23-27;

16 XII
WTOREK. DZIEŃ POWSZEDNI.
So 3, 1-2. 9-13; Ps 34 (33), 2-3. 6-7. 17-19. 23 (R.: 7a); Mt 21, 28-32;

17 XII
ŚRODA. DZIEŃ POWSZEDNI.
Rdz 49, 2. 8-10; Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8. 17 (R.: por. 7); Mt 1, 1-17;

18 XII
CZWARTEK. DZIEŃ POWSZEDNI.
Jr 23, 5-8; Ps 72 (71), 1-2. 12-13. 18-19 (R.: por. 7); Mt 1, 18-24;

19 XII
PIĄTEK. DZIEŃ POWSZEDNI.
Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71 (70), 3-4a. 5-6ab. 16-17 (R.: por. 8 ab); Łk 1, 5-25;

20 XII
SOBOTA. DZIEŃ POWSZEDNI.
Iz 7, 10-14 ; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 7c i 10b); Łk 1, 26-38;

21 XII
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU .
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 2a); Rz 16, 25-27; Łk 1, 38; Łk 1, 26-38;

22 XII
PONIEDZIAŁEK. DZIEŃ POWSZEDNI.
1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a); Łk 1, 46-56;

23 XII
WTOREK. DZIEŃ POWSZEDNI.
Ml 3, 1-4; 4, 5-6; Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: Łk 21, 28); Łk 1, 57-66;

24 XII
ŚRODA. DZIEŃ POWSZEDNI. WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA.
NA MSZY RANNEJ
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a); Łk 1, 67-79;

25 XII
CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO.
WIECZORNA MSZA WIGILIJNA
Iz 62, 1-5; Ps 89 (88), 4-5. 16-17. 27 i 29 (R.: por. 2a); Dz 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25 (krótsza: Mt 1, 18-25);
MSZA W NOCY
Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 11); Tt 2, 11-14; Łk 2, 10-11; Łk 2, 1-14;
MSZA O ŚWICIE
Iz 62, 11-12; Ps 97 (96), 1 i 6. 11-12; Tt 3, 4-7; Łk 2, 14; Łk 2, 15-20;
MSZA W DZIEŃ
Iz 52, 7-10; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-d. 5-6 (R.: 3c); Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18 (krótsza: J 1, 1-5. 9-14);

26 XII
PIĄTEK. ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA.
Dz 6, 8-10; 7, 54-60 ; Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a); Ps 118 (117), 26a i 27a; Mt 10, 17-22;

27 XII
SOBOTA. TRZECI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO. ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY.
W kościołach, w których obchodzi się uroczystość św. Jana, pierwsze czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach poza Okresem Wielkanocnym.
1 J 1, 1-4; Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: 12a); J 20, 2-8;

28 XII
PIERWSZA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM. ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA.
Syr 3, 2-6. 12-14; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a); Kol 3, 12-21; Kol 3, 15a. 16a; Łk 2, 22-40 (krótsza: Łk 2, 22. 39-40);

29 XII
PONIEDZIAŁEK. PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO. DZIEŃ POWSZEDNI ALBO WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA BECKETA, BISKUPA I MĘCZENNIKA.
1 J 2, 3-11; Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 5b-6 (R.: 11a); Łk 2, 32; Łk 2, 22-35;

30 XII
WTOREK. SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIE PAŃSKIEGO. DZIEŃ POWSZEDNI.
1 J 2, 12-17; Ps 96 (95), 7-8a. 8b-9. 10 (R.: 11a); Łk 2, 36-40;

31 XII
ŚRODA. SIÓDMY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO. DZIEŃ POWSZEDNI ALBO WSPOMNIENIE ŚW. SYLWESTRA I, PAPIEŻA
1 J 2, 18-21; Ps 96 (95), 1-2. 11-12. 13 (R.: 11a); J 1, 14. 12; J 1, 1-18;


-------------------------------------------------
Święta nakazane
Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada na wszystkich wierzących obowiązek uczestniczenia w najważniejsze uroczystości liturgiczne w ciągu roku we Mszy świętej. Do tzw. świąt nakazanych należą:
wszystkie niedziele w ciągu roku

1 stycznia - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

6 stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego

czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia - uroczystość Narodzenia Pańskiego


Lista ta obowiązuje od 30 listopada 2003 r. - zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Na terenie Polski zniesiony został obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej w trzy kolejne uroczystości:
19 marca - uroczystość świętego Józefa

29 czerwca - uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w święta nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Od 30 listopada 2003 r. przeniesiona została także uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego z czwartku VI tygodnia Okresu Wielkanocnego na VII Niedzielę Wielkanocną - tak, aby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć we Mszy św. w tym dniu.

Dni pokuty
W roku liturgicznym istnieją również dni pokuty. W Kościele powszechnym są nimi wszystkie piątki oraz okres Wielkiego Postu. W piątki osoby powyżej 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość (patrz KPK, kanon 1251). Ponadto w Środę Popielcową i Wielki Piątek Męki Pańskiej, oprócz wstrzemięźliwości, osoby pomiędzy 18. a 60. rokiem życia obowiązuje także post ilościowy.

Ranga obchodów liturgicznych
Każdy dzień jest uświęcony przez liturgiczne czynności ludu Bożego, zwłaszcza przez Mszę świętą i Liturgię Godzin. W pierwszym dniu tygodnia, który nazywa się dniem Pańskim, czyli niedzielą, Kościół obchodzi misterium paschalne zgodnie z tradycją apostolską wywodzącą się od samego dnia Zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego niedzielę uważa się za pierwotny dzień świąteczny.
W ciągu roku liturgicznego Kościół z szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej Maryi i przedstawia pobożności wiernych wspomnienia męczenników oraz innych świętych. Obchody liturgiczne zależnie od znaczenia, jakie się im przypisuje, dzielą się na: uroczystości, święta i wspomnienia.
Uroczystości zalicza się do dni głównych, a ich obchód rozpoczyna się wieczorem w dniu poprzednim od I Nieszporów. Obchód największych uroczystości: Zmartwychwstania i Narodzenia Pańskiego trwa przez osiem dni (oktawę).
Święta obchodzi się w granicach dnia naturalnego, nie mają zatem I Nieszporów.
Wspomnienia dzielą się na obowiązkowe i dowolne. Wspomnienia dowolne można obchodzić; można jednakże je również pominąć. Ponadto w soboty Okresu Zwykłego, w które nie wypada żaden wyższy rangą obchód, można obchodzić wspomnienie dowolne Najśw. Maryi Panny.

Często zdarza się, że w jednym dniu przypada kilka obchodów liturgicznych. Niektóre z nich mogą obowiązywać jedynie na określonym terytorium (np. państwa, prowincji, metropolii, diecezji, miasta) lub w danej społeczności (w szczególności zakonu, stowarzyszenia życia apostolskiego czy instytutu życia konsekrowanego). Może być również tak, że w dniu, w którym powinno obchodzić się jakieś wspomnienie, przypada ruchome święto bądź uroczystość. W takich przypadkach o tym, który z tych obchodów jest celebrowany, decyduje Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych.

Rozkład obchodów w roku liturgicznym reguluje kalendarz. Kalendarz ogólny jest ustanowiony na użytek całego obrządku rzymskiego, kalendarze własne dotyczą Kościoła miejscowego lub rodziny zakonnej. Bardzo wielu obchodów, które przeżywamy w Polsce, nie spotkamy uczestnicząc w liturgii w innym kraju (w szczególności dotyczy to np. obchodów związanych z patronami Polski, polskich diecezji i miast).
Przepisy dotyczące obchodów liturgicznych, ich rangi, sposobu ich ustalania oraz kalendarza liturgicznego zawarte są w "Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza".
Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-14